NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Informatieve links : strafrecht  


Algemeen


Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring
(site confiscaid.be)

Cel voor Financiƫle Informatieverwerking
(site ctif-cfi.be)


Verkeer

De wegcode
(site wegcode.be met interessante verzameling links)

Belgische verkeerwetten
(site verkeerweb.be)

Verkeerswetgeving
(site ikbenvoor.be)

Tarieven verkeersboetes
(site wegcode.be)


Politie

Belgische Federale Politie

Overzicht lokale politiezone's (kaart), waar actief met website
(site lokalepolitie.be)

ComitĆ© P :  extern controleorgaan van alle ambtenaren met politiebevoegdheid
(site comitep.be)

Gerechtelijke Politie

Federale gerechtelijke politie

Parketten van de Procureur des Konings

Parket Procureur des Konings te Leuven
Parket Procureur des Konings te Mechelen

Penitentiaire instellingen (gevangenissen)

Overzichtlijst Belgische gevangenissen
(site Ministerie van Justitie)


Gent : Gevangenis Gent "De Nieuwe Wandeling"
Leuven : Gevangenis Leuven / site Leuven Hulp

Bijstand aan Belgen in buitenlandse gevangenissen
(site Ministerie Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking)

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE