NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Informatieve links inzake vennootschappen  

JURIDISCHE LINKS
 
Wetboek van vennootschappen (site van Juridat)

De code BUYSSE : corporate governance, aanbevelingen voor niet-beursgenoteerde bedrijven 

De "
code 2009" : corporate governance code voor beursgenoteerde vennootschappen
 
Wet 6 April 2010 tot versterking van het deugdelijk bestuur (genoteerde vennootschappen)


PRAKTISCHE LINKS

Oprichting vennootschappen via notaris.be
Site
StartMyBusiness.be

Lijst van erkende ondernemingsloketten (site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

Informatie over neerleggen en raadplegen jaarrekeningen (site van de Nationale Bank)


ALGEMENE LINKS

Instituut voor Bestuurders :  kenniscentrum en netwerk voor bestuurders

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen

Verbond van Belgische Ondernemingen

De Unie voor Zelfstandige Ondernemers

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE