NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Charter van de advocaat  


De orde van vlaamse balies heeft een charter van de advocaat opgesteld waarvan de inhoud als volgt luidt :

Eenieder heeft recht op de bijstand van een advocaat.

De advocaat oefent een vrij beroep uit : zijn onafhankelijkheid en integriteit waarborgen een doeltreffende tussenkomst.

De advocaat geeft raad, onderhandelt en verdedigt met de toewijding die de eer van zijn beroep vereist.

De advocaat waakt over de eerbiediging van rechten en vrijheden.

De advocaat is de vertrouwenspersoon van zijn clĆÆent en gehouden tot het beroepsgeheim.

De verdediging van de belangen van de cliƫnt die hij met eerbied voor de wet en de deontologie behartigt is de eerste bekommernis van de advocaat.

De advocaat houdt zijn cliƫnt nauwgezet op de hoogte van de evolutie van de hem vertrouwde opdracht.

De advocaat zorgt ervoor steeds zijn kennis te vervolmaken teneinde de complexiteit en de evolutie van het recht te beheersen.

De advocaat volgt de maatschappelijke ontwikkelingen. Hij moet op de hoogte zijn van de internationalisering van het recht en richt zijn praktijk hiernaar.

De correcte uitvoering van het beroep van advocaat wordt gewaarborgd door zijn Orde en de regels die deze uitvaardigt. 

Dit charter kan u tevens terugvinden op deze pagina van de  site van de orde van vlaamse balies, waar u ook andere interessante informatie kan terugvinden over het beroep en de deontologische regels die van toepassing zijn.  

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE