NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Selectie advocatenkantoor  


Deze pagina bevat een overzicht van de door het advocatenkantoor vaakst aangewende zoeksystemen.

Praktische hulpmiddelen

Zoeken naar het aantal dagen tussen twee data
Berekeningsmodule op de site van timeanddate.com

Berekening kapitalisatie van schadevergoedingen in gemeen recht (recent)
 
Inzake voorbereiding en procedure

E-deposit
Site Federale Overheid Justitie

Elektronische griffie
Site e-griffie.be

Gerechtelijk Wetboek (site Juridat)
Deel I : algemene beginselen (artikel 1 - 57)
Deel II : rechterlijke organisatie (artikel 58 - 555ter)
Deel III : bevoegdheid (artikel 556 - 663)
Deel IV : burgerlijke rechtspleging (artikel 664 - 1385undecies)
Deel V : bewarend beslag, middelen tot tenuitvoerlegging en collectieve schuldenregeling (artikel 1386 - 1675/19)
Deel VI : arbitrage (artikel 1676 - 1723)
Deel VII : bemiddeling (artikel 1724 -1737)
Bijvoegsel : gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken

Zoeken naar de territoriaal bevoegde rechtbank en de coƶrdinaten ervan
Databank Juridat

Zoeken naar telefoon- of faxnummer op naam en omgekeerd
Databank van Infobel

Zoeken naar diensten van De Post
Zoekscherm van De Post

Zoeken naar coƶrdinaten tegenstrever (advocaat van de tegenpartij)
Databank van de orde van vlaamse balies

Zoeken naar gerechtsdeurwaarders
Site nationale kamer van gerechtsdeurwaarders

Zoeken naar gerechtsdeskundigen
Site Kamer van Deskundigen voor Gerechtelijke en Scheidsrechterlijke Opdrachten

Zoeken naar notarissen
Site koninklijke federatie van het Belgisch notariaat


Inzake vennootschappen en verenigingen

Zoeken naar gegevens en publicaties van vennootschappen en rechtspersonen
Databank van het Belgisch Staatsblad (site van de FOD Justitie)

Zoeken volgens het ondernemingsnummer
Databank van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

Zoeken op de naam, de benaming en/of de postcode
Databank van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

Zoeken op faillissementen
Databank Faillissementen.com

Inzake huur

Zoeken naar modellen inzake woonkwaliteit
Overzicht  op website wonenvlaanderen.be

Inzake wetgeving

Databank Juridat (wetgeving)

Databank van het Belgisch Staatsblad
(site van FOD Justitie)

Informatie over Belgische Institutionele regelgeving (site SenLex : wetgeving en rechtspraak)

Inzake rechtspraak
 
Andere bronnen

 

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE