NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Advocaat ondernemingsrecht  


Het handelsrecht is als rechtsmaterie een vlag die vele ladingen dekt.  In wezen regelt het handelsrecht de juridische verhoudingen tussen de onderneming en haar leveranciers en afnemers. 
     
Advocatenkantoor Van Renterghem verleent advies en bijstand aan haar cliĆ«nten zowel in nationale als internationale handelstransacties, zoals bij het opstellen van contracten en bijzondere overeenkomsten (in het bijzonder samenwerkingsovereenkomsten), het voeren van onderhandelingen en bij geschillenbeslechting in domeinen als distributie, agentuur, licenties, franchising, koop-verkoop, transport, aanneming, verzekeringen, het mededingingsrecht en de wetgeving inzake handelspraktijken.
  
Bij gebeurlijk betwistingen wordt in overleg met de klant in eerste instantie steeds een minnelijke regeling nagestreefd vooraleer tot gerechtelijke stappen wordt overgegaan.  Daartoe wordt nauwgezet overleg gepleegd ten einde de meest voordelige oplossing te vinden.

Advocatenkantoor Van Renterghem is een ideale partner voor uw onderneming met betrekking tot alle handelsrechtelijke aangelegenheden.  

Laat alvast niet na contact op te nemen voor verdere inlichtingen of maak meteen gebruik van het contactformulier.
 
 
Advocaat Eeklo - regio Gent | Brugge | Maldegem | Aalter
THIS IS WHAT WE SHOULD SEE