NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Nuttige zoeksystemen : verenigingen  

Zoeken naar publicaties van rechtspersonen
Databank van het Belgisch Staatsblad (vanaf 1 juli 2003)
Oude referentiebank v.z.w.'s van het Belgisch Staatsblad (voor de periode 1981 tot 30 juni 2003)

Zoeken volgens ondernemingsnummer, naam, benaming en/of postcode
Databank van de Kruispuntbank voor Ondernemingen (site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE