NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Advocaat inzake verenigingen - vzw en feitelijke verenigingen  

Advocatenkantoor Van Renterghem staat zowel verenigingen als (groepen van) individuen bij in hun verenigingsleven, ongeacht of het een feitelijke vereniging betreft of een v.z.w. (verenigingen zonder winstoogmerk).

Er is immers een wezenlijk onderscheid tussen beide organisatievormen. 

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid.  Dit brengt met zich mee dat alles terug te brengen is tot de contractuele band tussen de "leden", doch daar vaak niets schriftelijk geregeld brengt dit de nodige problemen met zich mee.  Het kantoor beschikt over de nodige kennis en ervaring om daar het hoofd aan te bieden.

Een v.z.w. heeft daarentegen wel rechtspersoonlijkheid, wat betekent dat deze als zelfstandige entiteit deel neemt aan het rechtsleven.  De oorsprong ligt in een "overeenkomst" tussen de oprichters, die eens geformaliseerd, als gevolg heeft dat de vereniging van de oprichters rechtspersoonlijkheid verkrijgt.


U kan bij het kantoor terecht voor concrete professionele en gespecialiseerde informatie, advies en bijstand aangaande :

de oprichting van een vereniging zonder winstoogmerk 

oprichtingsakte en statuten op maat van de vereniging

juridische bijstand of vertegenwoordiging bij het opstellen van overeenkomsten

begeleiden en adviseren bij geschillen

verdediging bij (gerechtelijke) procedures

aansprakelijkheidsvragen voor beheerders

begeleiding bij ontbinding en vereffening van een vereniging

...

Laat alvast niet na contact op te nemen voor verdere inlichtingen of maak meteen gebruik van het contactformulier.

Advocaat Eeklo regio Gent | Brugge | Maldegem | Aalter

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE