NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Advocaat Vennootschappen ~ Vennootschapenrecht  


Vennootschappen zijn juridisch onderscheiden entiteiten die als volwaardige rechtspersonen deelnemen aan het economisch leven en daardoor onmisbaar zijn geworden. 
 
Zij worden gekenmerkt door de beperkte aansprakelijkheid van haar vennoten die slechts tot hun inbreng gehouden zijn, met enkele bescheiden uitzonderingen zoals de v.o.f. waar iedere vennoot onbeperkt aansprakelijk blijft. 

De toenemende complexiteit van het vennnootschapsrecht en de daarmee verband houdende regulering vereist echter de nodige kennis en ervaring om u bij te staan bij de keuze van rechtsvorm en de verdere opvolging van het vennootschapsleven.
  
Advocatenkantoor Van Renterghem behandelt diverse vennootschapsrechtelijke aangelegenheden zoals het oprichten van vennootschappen, het openen van filialen en bijkantoren van Belgische en buitenlandse vennootschappen, het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten, de overdracht van aandelen en het juridisch beheer van vennootschapsstructuren.
 
Tevens wordt voorzien in de juridische begeleiding bij overnames en reorganisaties, en worden er desgevallend teams samengesteld met losse medewerkers voor de behandeling van specifieke opdrachten of problemen inzake het vennootschapsrecht.  Dit gebeurt steeds nauw in overleg met de klant die daartoe steeds Ć©Ć©n vast contact wordt toevertrouwd.        

Laat alvast niet na contact op te nemen voor verdere inlichtingen of maak meteen gebruik van het contactformulier.
 
 
Advocaat Eeklo regio Gent | Brugge | Maldegem | Aalter
THIS IS WHAT WE SHOULD SEE