NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Advocaat Incasso en Invordering  


Iedere onderneming en zelfstandige is helaas vertrouwd met het gegeven van wanbetalers die steevast nalaten hun schulden te vereffenen waardoor men als schuldeisers soms zelf in de problemen dreigt te komen. 
             
Incassokantoren op zich zijn geen oplossing daar zij slechts beperkte mogelijkheden.  Incasso advocaten zijn de beste oplossing omdat zij uw vordering van het begin tot de effectieve invorderen (desnoods door beslag) kunnen opvolgen. 

De invordering van facturen vormt binnen het kantoor een dienst op zich die er voor zorgt dat uw schuldvorderingen kordaat opgevolgd worden en waarbij u van elke stap de hoogte wordt gebracht.
  

Als incasso advocaten in Vlaanderen (en BelgiĆ«) behandelt advocatenkantoor Van Renterghem alle aspecten van incasso en staan wij u zowel preventief als remediĆ«rend bij :

nazicht en advies inzake factuurvoorwaarden 

voorstellen inzake debiteurenbeheer

opstellen afrekeningen, ingebrekestellingen

afweging procedure onbetwiste schuldvordering, Europees betalingsbevel of gerechtelijke procedure

kordate opvolging van aanmaning tot uitspraak en uitvoering door gerechtsdeurwaarder

opvolging bij faillissementen, vereffening en collectieve schuldenregeling 
(opstellen aangiftes en nazicht gebeurlijke voorrechten)

neerleggen van klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter indien frauduleuze elementen worden aangetroffen

opvolgen procedures tot er effectieve uitvoeringsmogelijkheden zijn

Laat alvast niet na contact op te nemen voor verdere inlichtingen of maak meteen gebruik van het contactformulier.
  
Met vaste klanten kunnen aangepaste tarieven of voorwaarden worden overeengekomen voor de verrekening van het ereloon en de kosten.

 
Advocaat Eeklo regio Gent | Brugge | Maldegem | Aalter
THIS IS WHAT WE SHOULD SEE