NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Rechtsbijstandsverzekering (steeds navragen bij uw makelaar)  


Het is steeds aangewezen eerst na te gaan of u voor een bepaalde zaak kan genieten van een rechtsbijstandsverzekering.  Een rechtsbijstandsverzekering dient immers de erelonen en de kosten van de door u gekozen advocaat te betalen.
 
U heeft daarbij de vrije keuze, een verzekeringsmaatschappij of makelaar mag u immers nooit een advocaat opdringen.  
 
Zie daarom eerst uw polissen na en neem contact op met uw makelaar !  Maak deze van bij de aanvang (bij voorkeur schriftelijk) duidelijk welke raadsman uw belangen dient te behartigen.  Het is tevens van belang dat u nagaat binnen welke termijn u aangifte dient te doen van uw schadegeval.

Laat in ieder geval niet na
contact op te nemen met het kantoor indien er twijfel omtrent de dekking mocht bestaan.

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE