NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Advocaat via aanstelling door het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand "Pro Deo"  


"Pro Deo advocaat"  Eeklo regio Gent | Brugge | Maldegem | Aalter

Indien u  niet over voldoende financiĆ«le middelen zou beschikken kan desgevallend bij het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand bij de balie te Gent om een aanstelling verzocht worden (beter gekend als het "Pro Deo" systeem).

Er zal in dat geval eerst worden nagegaan of het kantoor uw belangen kan behartigen (afhankelijk van de materie), vervolgens zal worden nagezien of u aan de voorwaarden voldoet (indien uw inkomsten en dat van uw gebeurlijke medebewoners binnen de inkomensgrenzen vallen). 

De procedure voor het bekomen van  juridische tweedelijnsbijstand werd per 1 september 2016 ingrijpend gewijzigd.  Naar aanleiding daarvan dient onder bepaalde voorwaarden een provisie betaald te worden voor de advocaat kan optreden.

Het is derhalve aangewezen u goed te laten informeren. 

De inkomensgrenzen die van toepassing zijn kan u terugvinden via deze
link.

Indien het noodzakelijk zou blijken om zelf gerechtelijke stappen te ondernemen zal tevens een verzoekschrift kosteloze rechtsbijstand opgesteld en neergelegd dienen te worden bij de bevoegde griffie opdat u geen rolrechten, dagvaardings- of betekeningskosten zou moeten betalen.
 
Neem voor verdere uitleg 
contact op met het kantoor, zij het telefonisch of per e-mail.

Als u aan de voorwaarden voldoet zal u om de nodige documenten gevraagd worden om de aanvraag te vervolledigen.

 

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE