NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Advocaat : juridische tweedelijnsbijstand "Pro Deo"  


"Pro Deo advocaat"  Eeklo regio Gent | Brugge | Maldegem | Aalter

Indien u  niet over voldoende financiĆ«le middelen beschikt om de gerechts- en advocatenkosten te betalen kunnen wij desgevallend het bureau voor juridische tweedelijnsbijstand bij de balie te Gent om een aanstelling verzoeken (beter gekend als het "Pro Deo" systeem).

Er zal in dat geval eerst worden nagegaan of het kantoor uw belangen kan behartigen (afhankelijk van de materie), vervolgens zal worden nagegaan wordt of u aan de voorwaarden voldoet. 

De procedure voor het bekomen van  juridische tweedelijnsbijstand werd per 1 september 2016 ingrijpend gewijzigd.  Naar aanleiding daarvan dient er remgeld betaald te worden voor de advocaat kan optreden, behoudens enkele categorieĆ«n (bijv. opstellen verzoekschrift collectieve schuldenregeling).

Het is derhalve aangewezen u goed te laten informeren. 

De inkomensgrenzen die van toepassing zijn kan u terugvinden via deze
link.

Dit staat ons toe u bij te staan en indien het noodzakelijk blijkt om zelf gerechtelijke stappen te ondernemen tevens een verzoekschrift kosteloze rechtsbijstand neer te leggen bij de bevoegde griffie opdat u geen rolrechten, dagvaardings- of betekeningskosten zou moeten betalen.
 
Neem voor verdere uitleg 
contact op met het kantoor, zij het telefonisch of per e-mail.

Als u aan de voorwaarden voldoet zal u om de nodige documenten gevraagd worden om de aanvraag te vervolledigen.

 

 

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE