NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Algemene voorwaarden  


Een provisienota dient binnen de zeven (7) dagen betaald te worden, een staat van ereloon en kosten binnen de veertien (14) dagen. 

Bij gebrek aan betaling binnen de voornoemde termijnen vervallen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling.

Vanaf de vervaldag wordt per begonnen maand een intrest van 1% aangerekend alsook een schadebeding van 10 % met een minimum van 250,00 EURO en een maximum van 2 500,00 EURO voor wat de interne kosten en schade betreft.

Bij betwisting zijn de rechtbanken bevoegd die hun rechtsgebied hebben op de locatie van het kantoor.

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE