NL  l  EN  Sitemap  l  Contact  l  Search  
Name
Password

Erelonen en kosten van het kantoor  

   
De advocaten van het kantoor werken op basis van uurtarieven en aanwijsbare kosten, behoudens de forfaits inzake factuurinvordering.
 
In ieder geval zijn "duidelijke afspraken" en "transparantie" onze voornaamste troeven.  Er wordt niet afgeweken van de tarieven en u kan op elk moment een stand van zaken opvragen.
 

Uurtarieven zijn van toepassing daar het onmogelijk is om vooraf te bepalen wat een opdracht precies zal kosten daar de prestaties en de kosten sterk uiteen kunnen lopen van dossier tot dossier.  De evolutie van een dossier is namelijk afhankelijk van diverse factoren die in de meeste gevallen afhankelijk zijn van de onderscheiden belangen van de betrokken partijen.
 
Ten einde de transparantie te bevorderen wordt de klant van bij de aanvang een zo duidelijk mogelijk beeld geschetst door de diverse elementen van de staat van ereloon en kosten op een overzichtelijke manier uiteen te zetten.

Daarnaast worden er op regelmatige basis provisies gevraagd om de betaling van de definitieve staat van ereloon en kosten te vereenvoudigen.  De periodiciteit en de omvang van deze provisies worden tijdens de eerste contacten met de cliĆ«nt afgesproken.  Deze provisienota's bevatten tevens een indicatie van te verrichten prestaties en voor te schieten kosten.

Het kantoor biedt de cliĆ«nten die het moeilijk hebben de mogelijkheid om de provisies en erelonen systematisch af te betalen, mits de afgesproken termijnen stipt worden gerespecteerd.
 
De vaste klanten kunnen abonnementen afsluiten waarbij vaste periodieke tarieven worden overeengekomen, zodat deze altijd op voorhand zouden weten wat onze tussenkomst hen zal kosten.  Los daarvan kan ook een regeling uitgewerkt worden met betrekking tot factuurinvorderingen waarbij bijvoorbeeld overeengekomen kan worden dat u bij gebrek aan erstig verweer van de tegenpartij ingeval van solvabiliteit van de tegenpartij steeds het volledige factuurbedrag zal ontvangen en ingeval van insolvabiliteit enkel de kosten van de gerechtsdeurwaarder zal dienen te betalen.

 
Laat niet na
contact op te nemen indien u daaromtrent verder geĆÆnformeerd wenst te worden.

THIS IS WHAT WE SHOULD SEE